хуудас_баннер

Хонхай компанийн соёл, стратеги саяхан шинэчлэгдсэн

Honhai technology LTD компанийн шинэ компанийн соёл, стратеги хэвлэгдсэн нь компанийн хамгийн сүүлийн үеийн алсын хараа, эрхэм зорилгыг нэмсэн.

Дэлхийн бизнесийн орчин байнга өөрчлөгдөж байдаг тул Хонхай компанийн соёл, стратеги нь танил бус бизнесийн сорилтуудыг даван туулах, зах зээлийн шинэ нөхцөл байдалд нийцүүлэх, янз бүрийн үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалахын тулд цаг хугацааны явцад өөрчлөгддөг.Сүүлийн жилүүдэд Хонхай гадаад зах зээлд хөгжих шатандаа явж байна.Тиймээс цаашдын эрч хүчийг хадгалж, цаашдын ололт амжилтыг эрэлхийлэхийн тулд компанид шинэ дотоод санааг нэвтрүүлэх нь чухал бөгөөд энэ нь Хонхай компанийн алсын хараа, эрхэм зорилгыг улам тодорхой болгож, үүний үндсэн дээр компанийн соёл, стратегийг шинэчилсэн шалтгаан болсон юм.

Хонхай компанийн шинэ стратеги нь "Хятадад бүтээгдсэн" гэж эцэст нь батлагдаж, бүтээгдэхүүний тогтвортой хэрэглээнд анхаарлаа хандуулж, компанийн соёлыг өөрчилдөг гэж үздэг боловч тогтвортой хөгжлийн бизнесийн менежмент, корпорацийн байгаль орчныг хамгаалахад илүү анхаарал хандуулсан. Нийгмийн хөгжлийн чиг хандлагад хариу үйлдэл үзүүлээд зогсохгүй компанийн нийгмийн хариуцлагын мэдрэмжийг онцолсон.Корпорацийн соёлын шинэ хувилбарын дагуу шинэ ойлголт, эрхэм зорилгыг судалсан.

Хонхай компанийн хамгийн сүүлийн үеийн алсын хараа нь тогтвортой үнэ цэнийн сүлжээ рүү шилжих өөрчлөлтийг удирдан чиглүүлсэн найдвартай, эрч хүчтэй компани байх явдал бөгөөд Хонхай гадаад зах зээл дээр тэнцвэртэй хөгжлийг эрэлхийлэх зорилгыг онцолж байна.Дараах эрхэм зорилго бол нэгдүгээрт, бүх амлалтаа биелүүлж, үйлчлүүлэгчдэд хамгийн их үнэ цэнийг бий болгох явдал юм.Хоёрдугаарт, байгальд ээлтэй, ногоон бүтээгдэхүүний эх үүсвэрийг бүрдүүлж, “Хятадад үйлдвэрлэв” гэдэг ойлголтыг “Хятадад үйлдвэрлэсэн” гэж өөрчлөх.Эцэст нь, бизнесийн үйл ажиллагааг тогтвортой үйл ажиллагаатай нэгтгэж, байгаль, хүн төрөлхтний гэрэлт ирээдүй рүү тэмүүлэх.Хонхайгийн хэлснээр номлолууд нь Хонхай, Хонхайгийн үйлчлүүлэгчид, нийгэм гэсэн гурван хэмжүүрийг хамарч, хэмжээ тус бүрээр практик үйл ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлдог.

Хонхай компанийн шинэ соёл, стратегийн удирдлаган дор компаниудын тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж, дэлхийн байгаль орчныг хамгаалах үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцов.


Шуудангийн цаг: 2022 оны 7-р сарын 11